DELTA TACTICAL FORCE


Delta Tactical Force (DTF'ler), Kurumun her tarafından çizilen personelden oluşan elit birimlerdir ve bazen düzenli saha personelinin operasyonel kapasitesini veya uzmanlığını aşan belirli tehditler veya durumlarla başa çıkmak için harekete geçirilir ve - adlarının da belirttiği gibi - arasında yer değiştirilebilir. ihtiyaç duyuldukça tesisler veya yerler. Delta Tactical Force personeli,Kurumun "en iyisinin en iyisini" temsil eder.

Delta Tactical Force büyüklük, kompozisyon ve amaç bakımından büyük farklılıklar gösterir. Son derece agresif anormal varlıklarla başa çıkabilmek için eğitilmiş tabur kuvvetine dayalı savaş odaklı görev gücü, yüzlerce birlik artı destek personeli, araç ve ekipmandan oluşabilir ve dünya genelinde tehditlerle başa çıkmak için tamamen ya da kısmen dağıtılabilir. Bununla birlikte, bir Delta Tactical Force, hedeflerine ulaşmak için yeterli görülmesi durumunda, bir düzineden daha az personele sahip olabilecek küçük, uzmanlaşmış bir istihbarat toplama veya soruşturma görev gücü de olabilir.

Bu alanda görev gücü üyeleri genellikle acil durum müdahalesi yapanlar, yerel ya da federal kanun uygulayıcılar ya da çalıştıkları bölgeye uygun askeri personeller olarak görev yaparlar. Delta Tactical Force Komutanları, görevlerini yerine getirmek için yerel saha birimlerinin veya yakındaki Kurum tesislerinde görevli personelin yardımını da isteyebilir.

Her birim temel olarak amaçlarına en uygun şekilde yapılandırılmıştır. Mücadele odaklı görev güçleri askeri hiyerarşi ve organizasyonu yakından takip edebilirken, daha küçük birimler gayri resmi veya başka bir şekilde ezoterik bir komuta zincirine sahip olabilir. Bu nedenle, Delta Tactical Force Komutanının (TKİ) her bir görev gücü için sorumlulukları büyük ölçüde değişebilir; Büyük bir görev gücünün komutanı, birden fazla takımı korumaya ve atanan her operasyon için gerekli olanları konuşlandırmaya odaklanabilirken, küçük bir takımın komutanı ekipleriyle birlikte konuşlandırılabilir ve operasyonu yerden yönlendirebilir.

Benzer şekilde, her birimin uyumu da değişecektir. Bazı Delta Tactical Force, yıllarca, hatta on yıllar boyunca birlikte eğitim almış ve çalışmış personelden oluşur; oysa, belirli bir olayla başa çıkmak için bir anlığına oluşturulan DTF personeli, diğerlerinin adlarından ve alanlarından daha az şey biliyor olabilir.

YARATILIŞ

DTF, genellikle Kurumun AD Konseyi tarafından gerekli görüldüğü şekilde, genellikle bir veya daha fazla Yetkili üyenin doğrudan onayı ile görevlendirilir yada güvenlik seviyesinde ilerlemeler kaydettiyse kişi DTF'ye aktırılabilir. Birçoğu yeni ortaya çıkan veya teorik bir tehdidi önleme amaçlı olarak oluşturulmuş olmasına rağmen, standart kontrol veya müdahale ekiplerinin etkili bir şekilde engelleyemediği özellikleri gösteren spesifik anomalilerle başa çıkmak için önemli sayıda DTF oluşturulmuştur.

Omega Squad-1

omega_squad.png

Birim Görevi: Omega Squad-1 doğrudan AD Konseyi'ne rapor veren ve en katı operasyonel güvenliği gerektiren durumlarda kullanılan bir görev kuvvetidir. Omega Squad-1, en iyi ve en sadık personellerden oluşur. Omega Squad-1 ile ilgili diğer bilgiler Seviye █ olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca Omega Squad-1 Kurumun son savunma hattıdır, DTF'in sorunu çözemediği durumlarda gelir. Temel olarak savunma, güvenlik gibi zorlu denemelerden işe alınan profesyonel birliktir.

Harekat Raporları:

Tango-1

Birim Görevi: Omega Squad-1'in bir alt birimi olarak bilinen Tango-1 aynı Omega Squad-1 gibi temel olarak savunma, güvenlik gibi zorlu denemelerden işe alınan profesyonel birliktir. Omega Squad-1 tarafından gözetim altında tutulan iç güvenliği ele alıyor. Standart protokoller başarısız olduğunda ve çoklu ihlaller gerçekleştiğinde, Temel Sitelere uygulanan özel bir operasyon gücüdür. Bu nedenle, operasyonlarının çoğu sınıflandırılır.

Harekat Raporları:

Zeta-X

Birim Görevi: Zeta-X, RSC'lerin muhafaza edildikten sonra hareketlerinin izlenmesi, korunması için eğitilmiş özel güvenlik birliğidir. Bu birlik DTF ile bağlantılı olmadığı düşünülmektedir. Ancak Tesis içi güvenliğin sağlanmasında profesyonel personelleri vardır. Her şeyden önce, Kurumun Sitelerindeki RSC'lerin genel güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı ilk savunma hattıdır.

Harekat Raporları:

Omega-4

Birim Görevi: Omega-4, coğrafi koşulların zor olduğu bölgelerde Omega-4 özel eğitimli Omega-4 Ajanlarını göndererek bölgeyi analiz eden ve ona göre müdahale prosedürleri uygulayan ayrıca üstün keşif birimlerinden oluşan birliktir. Bu birlik hakkında çok az bilgi bilinmektedir ve hala birlik gizli tutulmaktadır ayrıca çeşitli uluslararası, federal ve eyalet yasaları uygulayıcı kurumlarında gizli operasyonları sürdürmekte ve anormal kanıtların ve nesnelerin Kurum kontrolüne aktarılmasının yanı sıra, anormal olay yerleri üzerinden yerel yasa uygulamalarından yargı yetkisinin devredilmesinde uzmanlaşmıştır.

Harekat Raporları:

Squadre-9

Birim Görevi: Squadre-9, özel operasyonda kullanılan piyade kuvvetleri, hafif zırhlı bir araç kuvveti, tank müfredatı, helikopter filosu, kimyasal-biyolojik-radyolojik-nükleer (üçlü) özel harekat unsurlarından oluşan bir tabur gücü kuvvetidir. (CBZN) müfreze, muharebe mühendisi müfreze, nükleer silah uzmanı (NSU) kadrosu, ek muharebe uzmanı ve destek personellerinden oluşur. Squadre-9, esas olarak Tesis-044 temellidir ve saha çapında bir ihlalin, düşmanın tehlikeye atılmasının veya benzer şekilde feci bir olayın şüphelendiği durumlarda ana Kurum tesisleriyle iletişim kaybını içeren olaylara cevap vermekle görevlendirilir.

Harekat Raporları:

Penta-6

Birim Görevi: Penta-6, yüksek güç gerektiren muhafaza işlemlerinde yer almakla görevli, ağır silahlar ve mühimmatlar taşıyan birliktir. Bu birliğin içinde kaç kişi olduğu bilinmiyor.

Harekat Raporları:

Mono-12

Birim Görevi: Mono-12'nin diğer adıyla Rapid Rider Team genel olarak görevi Kurum tesislerindeki muhafaza ihlallerine karşı özel eğitilmiş elit bir ekiptir. Mono-12 muhafaza ihlallerinde öncü kuvvet olarak görev almaktadır.

Harekat Raporları:

Aries-2

Birim Görevi: Aries-2, RSC Kurumunda var olan bütün Dünya Dışı anomalileri muhafaza etmek, korumak ile eğitilmiştir. Araştırılan uzaylı teknolojileri, biyolojileri ve toplumları hakkında gerekli eğitimler almışlardır.

Harekat Raporları: Aries-2

Hekta-30

Birim Görevi: Hekta-30, RSC Kurumunun boyutsal anomalilerini muhafaza etmekte uzmanlaşmışlardır. En önemli görevi ise özellikle tutarsız topografyası veya dengesiz uzay süresi olan anormal olaylar sergileyen anormal boyutların veya portalların araştırılması, keşfedilmesi ve çevrelenmesidir. Hekta-30 özel mühimmatlar ve silahlar taşımaktadır bu yüzden her bir personeli profesyonel olarak eğitim almaktadır.

Harekat Raporları:

Rho-22

Birim Görevi: Rho-22, RSC Kurumunun bilgisayar güvenliğini ele almaktadır. Görevleri bu sistemlerin personellerinin refahı ve güvenliğini sağlamaktır. Bazı Rho-22 personelleri bilgisayar sistemleri için özel eğitimler almıştır sonuç olarak Memetik Öldürücü ajanları veri yapısı boyunca gizlenebiliyorsa, bu asla basit bir iş değildir.

Harekat Raporları:

Gamma-28

Birim Görevi: Gamma-28, RSC Kurumunun aşırı biyolojik, kimyasal veya radyolojik tehlikeler sergileyen ve bu tür anomalilerden etkilenen alanların hızlı bir şekilde toplanması ve temizlenmesi gibi anomalilerin edinilmesi ve korunmasında uzmanlaşmıştır. Bu, anomaliler ile temas eden kişilerin anormal hastalıklarının veya diğer bulaşıcı fenomenlerin geniş alanlı veya pandemik yayılması için beklenmedik durumların planlanmasını ve uygulanmasını içerir. Ayrıca Gamma-28 yeraltı veya kapalı alanların araştırılması, keşfedilmesi ve çevrelenmesinde'de uzmanlaşmıştır.

Harekat Raporları:

█████-4

Birim Görevi: █████-4, RSC Kurumunda var olan bütün kozmik güçleri veya Tanrısal güçlere sahip anomalilerin muhafaza edilmesi veya analiz edilmesinde yer almakla görevli, özel silahlar ve mühimmatlar taşıyan elit bir birliktir fakat birlik genel olarak RSC-001'in araştırılmasında güvenliği sağlamaktadır. Bu birliğin içinde kaç kişi olduğu bilinmiyor.

Harekat Raporları:

Delta-10

Birim Görevi: Delta-10, RSC Kurumunda var olan bütün Zihinsel anomalileri muhafaza etmek ile eğitilmiş özel silahlar ve mühimmatlar taşıyan elit ekiplerden birisidir.

Harekat Raporları:

Mega-3

Birim Görevi: Mega-3, RSC Kurumunda var olan bütün Mekanik anomalileri muhafaza etmek, korumak ile eğitilmiştir. Araştırılan mekanik anomalilerin teknolojileri hakkında gerekli şartlara sahiplerdir bu yüzden Mega-3 personelleri Dünya üzerinde var olan Teknik Servis Uzmanları ve Şef Mühendislerden oluşmaktadır.

Harekat Raporları:

Sigma-5

Birim Görevi: Sigma-5, RSC Kurumunda var olan bütün Bitkisel anomalileri muhafaza etmek ve veya tedavisi o an mümkün olmayan salgın anomali hastalıklarını sonlandırmak için eğitilmişlerdir.

Harekat Raporları:

Tetra-7

Birim Görevi: Tetra-7, salgın hastalıklarına sebep olabilecek anomalileri muhafaza etmek veya onları sonlandırmak için eğitilmişlerdir. En önemli misyonlarından birisi panzehir üreterek onları anomaliler üzerinde denemektir.

Harekat Raporları:

Deka-8

Birim Görevi: Deka-8, RSC Kurumunda var olan bütün Siber anomalileri muhafaza etmek, onları analiz etmek için özel eğitilmiş elit bir birliktir. ekibin lideri Teoman'dır. En önemli görevlerinden birisi bu tür maddi olmayan tehditleri izlemek, nötralize etmek veya içermek için bir sanal ajanlar ve Kurumun Araştırmacılarının bir kombinasyonunu kullanarak "siber anomalileri" araştırmak ve onları meşgul etmek kesinlikle görevlidir. Deka-8 personelleri dünya üzerinde gizli İstihbarat örgütlerinden alınmış kişilerden oluşur.

Harekat Raporları:

Beta-99

Birim Görevi: Beta-99, sivillerin yerleşik olarak yaşadıkları yerlerdeki anomalileri sivillerden uzak tutan veya anomalilerin sivillere ulaşmasını engellemek için özel eğitilmiş bir birliktir. Genel olarak görevleri anomalilerin muhafaza alanlarına yaklaşan sivillerin hafızalarını silmek veya gerekirse onları öldürmektir.

Harekat Raporları:

Theta-0

Birim Görevi: Theta-0, temelli olarak Tesis-022'de var olan Deniz Piyadelerinden oluşmaktadır. Bu piyadeler deniz koşullarına karşı özel mühimmatlar ve silahlar taşımaktadır. En önemli görevleri ise Su anomalilerini muhafaza etmek ve onları analiz etmektir.

Harekat Raporları:

Hepta-15

Birim Görevi: Hepta-15, RSC Kurumunda var olan bütün İnorganik ve Organik anomalileri muhafaza etmek, onları analiz etmek için görevlendirilmiş bir birliktir.

Harekat Raporları:

Lambda-16

Birim Görevi: Lambda-16, RSC Kurumunda var olan bütün Obje anomalileri muhafaza etmek, onları analiz etmek için görevlendirilmiş bir birliktir.

Harekat Raporları:

Alpha-17

Birim Görevi: Alpha-17, RSC Kurumunda var olan kırsal ortamlardaki anomalilerin araştırılması, çevrelenmesi ve ardından temizlenmesi konusunda uzmanlaşmıştır.

Harekat Raporları:

Epsilon-25

Birim Görevi: Epsilon-25, RSC Kurumunda var olan belirli bir bölge veya alanlardaki anomalilerin araştırılması, çevrelenmesi konusunda uzmanlaşmıştır.

Harekat Raporları:

Di-14

Birim Görevi: Di-14, RSC Kurumunda var olan mikroskobik anomalilerin araştırılması muhafaza edilmesi veya analiz edilmesi konusunda uzman savaş kimyagerlerinden oluşmaktadır.

Harekat Raporları:

Ghostwarrior-88

Birim Görevi: Ghostwarrior-88, RSC Kurumunda attığını tam on ikiden vuran iyi nişan alan usta atıcılara denmektedir. Ghostwarrior-88 birimi kısaca keskin nişancılardan oluşur ve Kurumun olmazsa olmazıdır. Yüzlerce metredeki uzaklıktaki hedefi ıskalamadan vurabilen bu keskin nişancılar, bazı durumlarda kilometrelerce ötedeki hedefi rüzgar ve diğer hesaplamaları yaparak tek bir atış ile hedefi tam on ikiden vurabilmektedir.

Harekat Raporları:

Firepump-078

Birim Görevi: Firepump-078, RSC Kurumundaki büyük tesislerde çıkan yangınları söndürmede görevli, can ve mal güvenliğini korumak için çalışan elit bir birimdir. Firepump-078 ayrıca bazı özel silahlar ile (Flamethrower, RedTec 12, Doomgunner vb.) etkisiz hale getirilebilen anomalileri muhafaza altına alma konusunda uzmanlaşmıştır.

Harekat Raporları:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License