Elfisler ve Konumları

Elfisler

Fesezaben dinine mensup kişilerin ibadet ettikleri yerdir. Tarikatın en önemli iki Elfisi Irak ve Arnavutluk'da bulunur. Bu iki Elfis binası devasa büyüklükte yapılardır. Dini liderler bu iki Elfislerde bulunurlar. Tarikatın en önemli kişileri bu Elfislerde bulunurlar. Enalsifa Tarikatı her bölgede dini ve siyasi varlığını sürdürmek adına bu yapıları bulundurmaktadır.

Sadece belirli Elfislerin konumu verilmiştir.

Elfis Haritası

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License