Semboller Nedir?


Tarikat için çok önemli bir yere sahiptir. Tarikatın 50 adet Sembolü mevcuttur. Bu Semboller Dünya Enalsifası'nın 50 kafasını temsil eder. Kurumun en önemli 3 Sembolü şunlardır;
 • Koruyucu
 • Dindar
 • İtaatkar

Bu semboller Enalsifaları sınıflandırmak için de kullanılabilir. Ayrıca bu üç sembol neredeyse her Enalsifada bulunur. Nadiren dindar ve itaatkar sembolü bazı Enalsifada bulunmaz.Fakat Koruyucu sembolü bütün Enalsifalarda bulunur. Bir Enalsifa birden çok sembole sahip olabilir. Semboller karakteristik özelliklerdir. Bu yüzden yakın anlama sahip olabilirler. Enalsifalar için karakter önemli olduğu için sınıflandırmada önemli bir yere sahiptir.


 • Koruyucu
 • Dindar
 • İtaatkar
 • Bilge
 • Güçlü
 • Nefret
 • Sükûnet
 • Gizemli
 • Sadık
 • Savaşçı
 • Barışçıl
 • Tuhaf
 • Aptal
 • Sanatkar
 • Büyücü
 • Yaratıcı
 • Komik
 • Lider
 • Zeki
 • Hırslı
 • İntikamcı
 • Aşık
 • Tutkun
 • Yüce
 • Samimi
 • Haylaz
 • Suskun
 • Sosyal
 • Otoriter
 • Özgüvenli
 • Sabırlı
 • İnatçı
 • Uyumlu
 • Hayalperest
 • Gururlu
 • Olumlu
 • Olumsuz
 • İçe Kapanık
 • Analitik
 • Düzenli
 • Anlayışlı
 • Duygusal
 • İsyankar
 • Sezgisel
 • Eleştirmen
 • Ahlaklı
 • Utangaç
 • Manyak
 • Dost
 • Korkunç

İlah Türü Nedir?


İlah Türü Enalsifa'nın gök cismindeki konumlanışını simgeler. Enalsifaların konumlanması onun türünü belirler. Bu yüzden İlah Türü'ne dikkat edilmesi gerekir.

Nëntokësore

Yeraltında anlamına gelen sınıftır. Genellikle büyüklükleri diğer sınıflara göre küçüktür ve yeraltından çıkmazlar. Basıncı yüksek ve çok sıcak ortamlara alışkındırlar. Gök cisminde yaşam varsa canlılar ilahtan habersiz olabilirler. Gök cisminden ayrılmaları genellikle gök cisminin yok oluşuna sebep olur.


Jawin

Atmosfer üzerinde anlamına gelen sınıftır. Büyüklükleri belirsizdir. Genellikle atmosferden ayrılabilirler ve genellikle gaz devlerinde bulunurlar. Fırtınalara ve sıcaklık değişimine alışkındırlar. Gök cisminde yaşam varsa genellikle canlılar ilahtan haberdardırlar. Gök cisminden ayrılmaları genellikle gök cismini yok etmez. Fakat gök cismindeki yaşam atmosfer değişikliğinden yok olabilir.


Daichi

Yeryüzünde anlamına gelen sınıftır. Büyüklükleri belirsizdir. Genellikle yeryüzünden ayrılabilirler ve kesin olarak katı yüzeye sahip gök cisimlerinde bulunurlar. Gök cisminde canlı var ise kesinlikle o canlılardan üstündür ve yaşama alışkın olurlar. Gök cisminde yaşam varsa genellikle canlılar ilahtan haberdardırlar. Gök cisminden ayrılmaları genellikle gök cismini yok etmez.


Prostor

Uzayda anlamına gelen sınıftır. Büyüklükleri genellikle büyüktür. Genellikle gök cisminin yörüngesinden ayrılabilirler. Uzay ortamına alışkındırlar. Fakat gök cisimleri üzerinde durmaya alışkın olmayabilirler. Ayrıca kendileri de gök cismine benzeyebilirler. Gök cisminde yaşam varsa genellikle canlılar ya ilahtan haberdardırlar ya da ilahı gök cismi zannederler. Gök cisminden ayrılmaları nadiren gök cismini yok eder.

Kudret Sınıfları Nedir?


Kudret Sınıfları Enalsifa'nın tehlike faktörünün bir seviyesidir. Genellikle bu seviyeler büyüklükleriyle doğru orantılı olsa da istisnai Enalsifalar mevcuttur.

Seviye-1

En zayıf kudret sınıfıdır. Küçük gök cisimlerinde bulunurlar. Genellikle küçük gezegenlerde, nötron yıldızlarında veya meteorlarda bulunurlar. Zayıf olsalar bile gök cismini kontrol edebilecek kadar kudret sahibidirler.


Seviye-2

Enalsifaların geneline göre normalin altında olan kudret sınıfıdır. Orta büyüklükte gök cisimlerinde bulunurlar. Genellikle gezegenlerde veya gaz devlerinde bulunurlar. Diğer canlılara göre oldukça güçlüdürler.


Seviye-3

Ortalama veya ortalamanın üstünde olan kudret sınıfıdır. Büyük gök cisimlerinde bulunurlar. Genellikle gaz devlerinde ya da nadiren yıldızlarda bulunurlar. Oldukça ihtişamlı varlıklardır.


Seviye-4

Yüksek kudret sınıfıdır. Çok büyük gök cisimlerinde bulunurlar. Genellikle yıldızlarda, karadeliklerde veya nadiren gaz devlerinde bulunurlar. Destansı varlıklardır ve ilah olmayan bütün canlı formlarından güçlüdürler. İlahlar arasında bile güçlü olabilirler.


Seviye-5

Aşırı yüksek kudret sınıfıdır. Devasa gök cisimlerinde bulunurlar. Genellikle aşırı büyük yıldızlarda, kara deliklerde hatta galaksilerde bulunurlar. Aşırı devasa varlıklardır ve ilahlar arasında çok güçlüdürler.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License