Genel Bilgi

Eğer bunu dinliyorsanız şu anda insanlığın kısmen koruyucu organizasyonuna katılmış bulunmaktasınız.

İnsanoğlu yıllar boyu kendini savunmak için barındı, silahlar yaptı, topluluklar oluşturup büyük mücadeleler verdi fakat kendilerinin güvende olup olmadığını bilmediler, her insan güvenlik ister, bizde bunun için buradayız.
İnsanlık korunmalıdır kurum insanlığın kaderini kurtarmalıdır, insanlık daha fazla zarar görüp acılar çekmemelidir kurum insanlık için tek kurtuluştur bizler insanlık için kendimizi feda edecek kişileriz insanlık asla karanlığın sessiz ve korkunç kollarının arasına girmemelidir, bizi başkası kurtaramaz ve ayağa kalkıp mücadele vermemiz gerekiyor insanlık belki evren için değersiz bir yaşam formları olabilir bu doğru, fakat insanlık bu acımasız ve anormal evreni öğrenip onla mücadele etmek zorundadır her ne kadar korkup saklansak ta yada mücadele etsek te bitmeyeceklerini biliyoruz ama biz buradayız, biz kurumuz bizler insanlığın son kalesi ve koruyucularıyız çünkü bizler

Araştırıyoruz, Güvence altına alıyoruz, Muhafaza ediyoruz.

— Yönetici


Görev Bildirisi

Evren üzerindeki anormal faaliyetler güvence altına alınır ve RSC Kurumu tarafından gizli tutulur böylece kitlesel panik ve buna bağlı olarak yaşanacak kaos önlenir, insan uygarlığı normal yaşantısına devam eder. kurum, tamamen gizlilik içinde çalışır ve her gün insanlığın altında yürüttüğü normalliğin örtüsünü korumak ve sürdürmek için çalışır. sivil hayatın asla RSC Kurumunu öğrenmemesi veya da anormal faaliyetlerde uzak bir hayat yaşaması amaçlanır RSC Kurumunun 3 temel amacı vardır.

3 Temel amaç şudur:

Research - Araştırma

Herhangi anormal etken yada tehdit unsuru dünya çapında kuruma bağlı olan şubeler sayesinde araştırma yapılır ve detaylı bilgiler depolanır ilerdeki operasyonlar için bilgi gerektirir.

Secure - Güvence Altına alma

Dünya üzerinde güvenliği sağlamak her zaman görevimiz olacaktır bu yüzden tüm anormal varlıklar güvence altına alınır.

Contain - Muhafaza Etme

Kurum, anormal varlıkları güvence altına alarak, onlar hakkında bilgi edinir ve insanlığı korur.


Meslekler

Kurumdaki personellerin her biri farklı meslek gruplarına göre dağılır bazıları ordu için çalışır bazıları yönetir bazıları ise araştırır.

Aşağıdaki Meslek yazısına tıklayarak daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz.

Meslekler

Nesne Sınıfları

Muhafaza edilen tüm anormal nesneler, varlıklar ve fenomenlere bir Nesne Sınıfı atanır. Bir Nesne Sınıfı, standart RSC şablonunun bir parçasıdır ve bir nesnenin ne kadar zor olacağını belirlemek için kaba bir gösterge işlevi görür. Evrende, Nesne Sınıfları çevreleme gereksinimlerini, araştırma önceliğini, bütçelemeyi ve diğer hususları belirleme amaçları içindir. Bir RSC'in Nesne Sınıfı, bir dizi faktör tarafından belirlenir, ancak en önemli faktörler, içerdiği zorluk ve amaçtır, aşağıda sınıflar verilmiştir.

Aşağıdaki Nesne sınıfı yazısına tıklayarak daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz.

Nesne Sınıfları

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License