Meslekler

Açıklama: Kurum, felaketle korunma veya veya güvenlik ihlali durumunda, bilgi bölümlendirmesini, günlük yönetimi ve komuta zincirinin bakımını kolaylaştırmak için hiyerarşik bir kadrolu yapıya sahiptir. Tüm mesleki gruplar farklı bölümlerde sınıflandırılır ve kuruma hizmet ederler.


Güvenlik Seviyeleri

Açıklama:Güvenlik seviyeleri tamamen bir bireyin rütbesinden ve konumundan ayrılır - her bir kişiye açık olan şey, tamamen üzerinde çalışılması beklenenlere bağlıdır. Genel olarak bölümler seviyelidir.

  • Seviye 0: Seviye 0 güvenlik yetkisi, Kurum veya varlıkları ile ilgili erişim bilgisine ihtiyaç duymayan, zorunlu olmayan personele, özel olarak tek kullanımlık fedakar personel rütbesidir genel olarak RSC'lere erişemezler.
  • Seviye 1: Seviye 1 güvenlik seviyesi, RSC nesnelerine yakın olan ancak doğrudan temas halinde olmayan personel seviyesidir. Seviye 1 personeli, uygun yetkilendirme ile, duruma göre Eta, ve Lambda seviyesindeki anormallikler üzerine araştırma ve etkileşimde bulunabilir.
  • Seviye 2: Seviye 2 güvenlik seviyesi, genellikle kapsama dahilindeki anomalilerle ilgili ayrıntılı verilere doğrudan erişim gerektiren güvenlik ve araştırma personeline veya araştırma uzmanlarına verilir.
  • Seviye 3: Seviye 3 güvenlik seviyesi, RSC'lere doğrudan erişim gerektiren personele verilen üst düzey bir erişim seviyesidir, ayrıca kapsamdaki anomalileri çevreleyen anomalileri arka plan, koşullar ve uzun vadeli beklenmedik durum planlaması hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Seviye 3 olarak belirlenen personel genellikle idari personele veya da araştırma kadrosuna, güvenlik kadrosuna ve DTF operatörlerine atanır.
  • Seviye 4: Seviye 4 güvenlik seviyesi, tamamen Kurum operasyonlarına ve araştırma projelerine ilişkin stratejik istihbaratlarda önemli rollere sahip personele atanır. Seviye 4 personeller genel olarak gizli kalabilir.
  • Seviye 5: Seviye 5 güvenlik seviyesi, en üst düzey idari personeli belirler ve tüm Kurum verilerine ve sınırlı alanlara etkin bir şekilde sınırsız erişim sağlar. Seviye 5 yetkisi olan personel yalnızca Alpha Komutası veya diğer yüksek seviyeli idari personelidir.

Kurumun Meslekleri

Açıklama: Kurumun başarılı operasyonu temel olarak çeşitli departmanlar arasında sorumlulukların bölünmesine bağlıdır. Kurumun bölümleri bu belgede listelenmiştir. Verimlilik uğruna, tüm bölümler yakından koordine edilir.


temizlik

Temizlik Birimi

Temizlik Birimi, Kurum tesisleri arasında kir, bulaşıcı virüs ve diğer istenmeyen maddelerin bir nesneden veya muhafaza alanından uzaklaştırılması için görevlendirilmiş yetkililerdir. Temizleme birçok farklı bağlamda gerçekleşir ve birçok farklı yöntem kullanır.

Genel olarak bu personeller RSC'lere erişemez sadece muhafaza odası temizlemelerinde belirli bir güvenlik içerisinde görevini yapabilirler.


lojistik

Taşımacılık Bölümü

Lojistik Departmanı, Kurum tesisleri arasında doğal, finansal ve insan kaynakları transferinden sorumludur. Ulaşım, otomotiv, su, demiryolu, hava, uzay ve diğer ulaşım araçları kullanılarak yapılır.
Ulaştırma önceliklerini ve önem sınıflarını belirlemek için karmaşık bir sistem vardır; RSC nesneleri ve onları saklamak için gerekli kaynaklar genellikle önceliklidir. Gönderiler sırasında ortaya çıkan engellerin ortadan kaldırılması, aynı zamanda öncelikli bir eylemdir.


%C3%BC%C4%9Fretim

Üretim Departmanı

Üretim Departmanı, yakalama, sınıflandırma veya diğer herhangi bir Hazırlık sürecinde ortaya çıkabilecek maddi taleplerin yerine getirilmesinden sorumludur. Üretim Departmanı, tamamen ısmarlama veya seri üretime sahip ürünlerin geniş bir profilini oluşturmaya adanmış birkaç Saha ve Bölgeye sahiptir. Tasarım ve üretim genellikle güvenlik nedenleriyle sahada yapılır. Aynı nedenlerden dolayı ne imalat personeli ne de tasarım belgeleri tesisin sınırlarını asla terk etmez. Bunlar genellikle modern ekipmanlarla stoklanır ve ağır bir şekilde korunur.


m%C3%BChendislik

Mühendislik ve Teknik Servis Departmanı

Mühendislik ve Teknik Servis Departmanı, aktif Temel kullanımında teknik bakımdan ve tüm tesis ve ekipmanların günlük hizmetlerinden sorumludur. Bu departman, yeni tesislerin ve iletişim yollarının tasarım ve yapımından ve ayrıca tamir ve bakımdan sorumludur. Mühendislik ve Teknik Servis Departmanı, temizleme seviyelerine ve ödeneklere bağlı olarak birkaç alt bölüme ayrılmıştır; Gümrükleme seviyesi daha yüksek olan çalışanlar Kırmızı kapsamayı aşan RSC'ler için saklama odaları tasarlayıp inşa eder ve stratejik öneme sahip tesislerle çalışır


t%C4%B1p

Tıbbi Sağlık Departmanı

Çalışanları sağlıklı tutmak için Kurumun Sağlık Birimi sorumludur. Kurum çalışmasının doğası gereği, sağlık görevlileri genellikle yaraların, travmanın, enfeksiyonların ve rahatsızlıkların tedavi edilmesi zor ve oldukça sıra dışı olaylarıyla karşılaşırlar.
Bu nedenle, TSD, olağanüstü yüksek personel standartlarına bağlı kalmaktadır. Bazı Kurum sağlık görevlileri, memetik etkiler, psikolojik travma v.b. Gibi ikincil tedavi uzmanlığı alanlarında uzmanlaşmıştır.


bilim

Bilimsel Araştırma Departmanı

Verimli bilimsel çalışma, Kurumun varlığının ve işleyişinin temel taşıdır. Bilimsel bölüm, tüm yeni ve yer alan RSC objelerini incelemek, sınırlama ihlali olayları için önlem almak ve Üretim Departmanı tarafından üretilecek çeşitli cihazları ve tıbbi ürünleri tasarlamaktan sorumludur. Bilimsel Bölüm çalışanları, çeşitli alanlarda en iyi ve en umut verici bilim insanlarından işe alınır.

RSC Kurumunda ünlü ve gayet iyi iş yapmış bilim insanları da bulunmaktaydı.


g%C3%BCvenlik

Güvenlik Departmanı

Bu departman, önceliklerinden bağımsız olarak tüm kurum tesisleri ve objeleri için güvenlik ve koruma sağlamaktan sorumludur. Güvenlik Departmanı çalışanları, sınırlama ihlali olaylarını, izinsiz girişleri, sabotajları, doğal afetleri ve diğer acil durumları önlemek için eğitilmiştir. Bu hizmete yeni başlayanlar, genellikle bir nesneye veya siteye atanmadan önce genel eğitimden geçer. Belirli bir nesneyle çalışmak için özel eğitim yerinde görevlendirildikten sonra gerçekleştirilir.


dtf_departmant_1

Delta Tactical Force

Kurumun yetenekli ve uzman kişilerden oluşan büyük ordu gücüdür, genel olarak görevleri takım bölümlerine göre değişir; güvence altına alma, bulma veya da ihlali durdurma yada savunmada kullanılır DTF'ler, belirli roller konusunda uzmanlaşmış ya da belirli durumlara cevap veren çeşitli büyüklükteki ekiplerdir. Her grubun bir (Yunan harfinden veya başka bir dilden) ve bir rakamdan oluşan bir ismi vardır; açıklama örnekleri ve / veya çağrı işaretleri bazı durumlarda kullanılabilir.


ajan

Ajan İstihbaratı

İstihbarat Departmanı, sınırlandırılmamış RSC nesnelerini arama, izleme ve yakalama ve düşmanca ilgilenen gruplar üzerinde istihbarat toplama ile görevlendirilmiştir. Gizli Aİ hücreleri, nüfuslu her alanda bulunur ve sivil nesneler ve kurumlar olarak gizlenir. İstihbarat ajanları genellikle çeşitli savunma ve kolluk kuvvetleri kurumlarından ve dünyanın özel hizmetlerinden işe alınır.

Aynı şekilde ajanlar kurumun genel olarak tüm gizli görevlerinde bulunmaktadır.


m%C3%BCd%C3%BCr

İdari Yönetim Kurulu

Bölge müdürleri, Kurum tarafından kontrol edilen bir bölge veya kıtadaki en üst düzey Otorite memurudur. Bu Bölge Müdürleri büyük ölçekli Araştırma, Koruma ve Sınırlandırma operasyonlarını koordine eder, gerektiğinde yeni Sitelerin oluşturulmasını onaylar ve Alan ve Site Yöneticileri atar.

Aynı şekilde kendi yetki alanları içinde aynı zamanda Kurumun tüm fon işlemlerini, fonların tahsili, muhasebe, bütçe planlaması gibi faaliyetlerini de katkıları bulunmaktadır.


AD

Alpha Director - (Alpha Command)

Alpha Komutası, Kurumun üst düzey yetkililerinden oluşan bir idari organı ifade eder. Genel yargı yetkisi ve Kurum içindeki tüm hassas bilgilere erişimle, Alpha Komutası, Kurumun dünya çapındaki tüm operasyonel görevlerini yönetmektedir. Ancak, çalışmalarının hassas doğası gereği, Yöneticinin kimliği, operasyonel yapısı ve seçim süreci kesin olarak sınıflandırılmakta ve aralarında ve hatta Bölgesel düzeydeki personel arasındaki doğrudan kişisel temaslar değişkendir sadece ilk 3 AD personelinin kişisel temasları nadirdir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License