Meslekler

Rütbeler.

Kurumumuz birçok rütbeden oluşmaktadır, kurumumuzdaki personel için seviyeler verilmiştir Seviye-0'dan Seviye-5'e kadardır. aşağıda ne oldukları verilmiştir

Seviye-0

Sadece kurumda, temizlikçi ve işçi gibi personeller içindir yetkileri yoktur.

Seviye-1

Sadece amatör ve normal personel için vardır, güvenli sınıfı varlıklara erişebilir.

Seviye-2

Düşük araştırmacı ve düşük seviyedeki güvenlikler bu seviyededir.

Seviye-3

Orta seviye güvenlik ve araştırmacı içindir, ordu personeli için en düşük seviyedir

Seviye-4

Ajan ve ordu mensupları (Komutan, general v.b) ve ileri düzey araştırmacılar içindir.

Seviye-5

Üst seviye yetkililer için verilmiştir.

Kadrolar

Onaylanmamış Personel

Bu personeller, kuruma yeni katılmış ve tamamen amatörlerdir kuruma yeni katılanlar bir süreçten geçerler Kurum Katılma Danışmanı tarafından geçici bir rütbe hazırlanır.
Daha sonra ise rütbeye atanırlar, bu personeller Seviye-0'dır.

Site Personeli

Sınıflandırıcı

Bulunan anormal varlıklar hakkında, bilgi toplama işleri ile varlığı sınıflandırma onların görevi olmakla birlikte RSC Veri bilgi sistemini
düzenlemekte onların görevidir bu personeller Seviye-0 ile Seviye-2 arası değişir.

Araştırmacı

Araştırmacılar, Kurumun dünyadaki en zeki ve en iyi eğitimli araştırma bilim adamlarının saflarından elde edilen kişilerdir Kimya ve botanikten teorik fizik ve ksenobiyoloji gibi daha ezoterik veya özel alanlara kadar akla gelebilecek her alanda uzman olan kişiler, anormal varlıkları araştırır bu personeller Seviye-2'den Seviye-4'e çıkar aşağıda Araştırmacıları ayıran bilim dalları verilmiştir.
Uzmanlık Alanları

Ordu Kuvvetleri

Güvenlik

Yerinde güvenlik görevlileri - genellikle gardiyanlar olarak adlandırılır - Kurum tesislerinde, Kurum projeleri, operasyonları ve personeli için fiziksel ve bilgi güvenliğini sağlamakla görevlidir. Öncelikle askeriye, kolluk kuvvetleri ve ıslah tesisi personelinden alınan ve işe alınan güvenlik görevlileri, her iki silah türünün yanı sıra düşmanlık eyleminin yanı sıra her ikisini de içeren olayları kapsayan çeşitli acil durum planlarının kullanımı konusunda eğitilmiştir. Bu personel ayrıca , hassas belgelerin yanlış yerleştirilmediğinden ve bir tesisin bilgisayar sistemlerinin dışarıdan sızma riskinden korunmadığından emin olmak gibi bilgi güvenliğinden de sorumludur .Bunlar aynı zamanda Kurum tesisleri için düşman dış kuvvetlere karşı ilk savunma hattıdır bu personeller Seviye-1'den Seviye-3'e çıkar

Güvenlik Müdürü

Güvenlik görevlileri için belirli müdürler, atanır tesis içinde güvenliğin yönetimini sağlar, bu personeller Seviye-3'den Seviye-4'e kadardır.

Delta Tactical Force

DTF kurumun her yerinden usta saha personelinden oluşan uzman birimlerdir. Bu görev güçleri, belirli bir nitelikteki tehditlerle başa çıkmak için harekete geçirilir ve belirli tipte bir anormallik konusunda uzmanlaşmış saha araştırmacılarından belirli düşmanca anormal varlık türlerini güvence altına almakla görevli ağır silahlı savaş birimlerine kadar her şeyi içerebilir. bu personeller Seviye-3'den Seviye-5'e kadardır
Delta Tactical Force

Kurum Ajanları

Ajanlar Kurum gözleri ve kulaklarıdır, anormal aktivite belirtileri aramak ve araştırmak için eğitilmiş personel, genellikle yerel veya bölgesel kanun uygulayıcılarla gizli veya acil tıbbi servisler ve düzenleyici kurumlar gibi yerel servislere gömülüdür. Gizli birimler olarak, saha ajanları tipik olarak teyit edilmiş anormal aktivite durumlarıyla başa çıkmak için donatılmaz; Böyle bir olay onaylandıktan ve izole edildikten sonra, saha acenteleri tipik olarak en yakın saha koruma ekibinden güvenli bir şekilde emniyet altına almak isterler bu personeller Seviye-4 ve Seviye-5 arasıdır.

Yönetim

Taktiksel Koruma İstihbaratı

DTF komutan ve yöneticilerine bu rütbe verilir, bu istihbarat DTFyi temelli kontrol etmektedir.

Tesis Müdürleri

Başlıca Kurum tesislerinin saha yöneticileri o konumdaki en üst düzey personeldir.

Alpha Komutası (Alpha Director - Administrative Department)

Kurumun en üst düzey direktörlerinden oluşan komiteyi ifade eder. Muhafazadaki anormallikler ile ilgili tüm bilgilere tam erişim ile, Alpha Komutası dünyadaki tüm Kurum operasyonlarını denetler ve uzun vadeli stratejik planlarını yönlendirir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License