Nesne Sınıfları Nedir ?


Muhafaza edilen tüm anormal nesneler, varlıklar ve fenomenlere bir Nesne Sınıfı atanır. Bir Nesne Sınıfı, standart RSC şablonunun bir parçasıdır ve bir nesnenin ne kadar zor olacağını belirlemek için kaba bir gösterge işlevi görür. Evrende, Nesne Sınıfları çevreleme gereksinimlerini, araştırma önceliğini, bütçelemeyi ve diğer hususları belirleme amaçları içindir. Bir RSC'in Nesne Sınıfı, bir dizi faktör tarafından belirlenir, ancak en önemli faktörler, içerdiği zorluk ve amaçtır.

Eta

Eta

Zararsız, tahrik edilmedikçe zararı bulunmayan veya anormal etkileri güvenli bir etkene bağlı olan, tek başına zararsız özelliklere sahip anormal varlıklardır.


Lambda

Lambda

Ne yapacağı kestirilemeyen fakat güvence altına alınabilen varlıklardır. Yapacakları tam olarak kestirilemeyeceği için tedbir alarak yaklaşılmalıdır. Orta seviye tehdit içeren anormal varlıklar için de kullanılır.


Sigma

Sigma

Bu sınıf, yüksek tehdit içeren ve şiddet eğilimli olan anormal varlıklardır. Sürekli olarak kapsanması gereklidir. Bu sebeple yüksek koruma gerektirir.


Özel Olarak Hazırlanmış Nesne Sınıfları


Upsilon

Upsilon

Bu sınıf gerçeklik ile oynayabilecek ve felaket senaryolarını canlandırabilecek tehlike veya tehlikesiz tüm RSC'lere verilen sınıftır bu sınıfa ait tüm dosyalar seviye 4 üstüdür.

Kapsama Sınıfları Nedir ?Kapsama sınıfları, Saklama Prosedürlerinin sağında bulunur saklamanın seviyesini belirtmek için kullanılan bir semboldür.

Yeşil Seviye

Ye%C5%9Fil_Seviye

Yeşil Seviyeye sahip kapsama sınıfları genel olarak kolayca güvence altına alınabilecek RSC'lere verilen bir kapsama sınıfıdır, tehlikeli veya tehlikesiz olmasına rağmen bu sınıf kullanılabilir.


Sarı Seviye

Sar%C4%B1_Seviye

Sarı seviyeye sahip kapsama sınıfları genel olarak güvence altına alınabilir fakat bunu kolayca veya zor şekilde aşabilecek RSC'lere verilen bir kapsama sınıfıdır.


Kırmızı Seviye

K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1_Seviye

Kırmızı seviyeye sahip kapsama sınıfları genel olarak güvence altına alınması zor ileri derecede saklama prosedürleri gerektiren RSC'lere verilir bu tarz saklama prosedürleri genel olarak gözetlemeyi üst kılar.


Siyah Seviye

Siyah_Seviye

Herhangi bir şekilde saklanma ihtimali olmayan saklama prosedürü imkansıza yakın olan kapsama sınıfıdır, hiçbir kapsama sınıfı bu RSC'lerde başarılı olamamıştır.

Anomali Türleri Nedir ?


Anomali türleri varlığın özelliklerini tür olarak sınıflandırılmasıdır.

Mikroskobik Anomali

Ekstra bir donanım olmadan görülemeyecek kadar küçük olan anomaliler.

Şekil Değiştiren Anomali

Fiziksel formunu değiştirebilen anomaliler.

İnsansı Anomali

Fiziksel olarak insanı andıran anomaliler.

Sucul Anomali

Suda yaşayan anomaliler.

Obje Anomalisi

Fiziksel olarak bir objeye (cisme) benzeyen anomaliler.

Mekanik Anomali

Tamamen mekanik bir yapıya sahip anomaliler.

Biyo-Mekanik Anomali

Organik formuna mekanik cisimleri entegre etmiş anomaliler.

İnorganik Anomali

Bir kişi/şey tarafından yapılan anomaliler.

Organik Anomali

Tamamen organik bir yapıdan oluşan anomaliler.

Bilinmeyen Anomali

Varlığı tartışılan ve bulunması çoğunlukla muamma olan anomaliler.

Zihinsel Anomali

Belirli bir fiziksel formu olmayan ama zihinlere yüksek etkisi olan anomaliler.

Bölge Anomalisi

Bir bölge olan anomaliler.

Dünya Dışı Anomali

Dünyanın dışında bulunan veya kökeni Dünya dışına dayanan anomaliler.

Çoklu Anomali

Kendini kopyalayabilen ya da birden fazla parça halinde bulunan anomaliler.

Maddesel Anomali

Sıvı, gaz ya da fiziksel olarak maddesel halini değiştirebilen anomaliler.

Siber Anomali

Yazılım tabanlı anomaliler.

Eklem Bacaklı Anomalisi

Eklem bacaklılar grubuna mensup canlılar ile benzerlik gösteren anomaliler.

Boyutsal Anomali

Her hangi bir boyuta açılmaya yarayan veya boyutlar arası geçiş yapabilen anomaliler.

Eşya Anomalisi

Türlü işlerde ve türlü amaçlarla kullanılan, insan eliyle yapılmış ve taşınabilir cisim anomalileri.

Hayvan Anomalisi

Fiziki Doğasında normal görünmeyen veya eylemlerde bulunmayan organik hayvanlara verilen anomali türüdür.

Bitki Anomalisi

Biyolojik olarak bitkiyi anımsatan yada bitkisel görünüşü ve işlevlere sahip anomalilere verilen türdür.

Plazma Anomalisi

Anomalinin herhangi bir maddesel yapısının olmadığı fakat saf enerjiden oluştuğu bir anomali türüdür.

Zaman Anomalisi

Zamansal paradokslara sebep olan anomalilere verilen türdür.

Jeolojik Anomali

Dünya'nın jeolojik faaliyetlerine etki edebilen anomalilere verilen türdür.

Meteorolojik Anomali

Meteorolojik faaliyetlere etki edebilen anomalilere verilen türdür.

Manyetik Anomali

Manyetik alana sahip olan veya manyetik olaylara sebep olan anomalilere verilen türdür.

Işın Anomalisi

Anomalinin herhangi bir maddesel yapısının olmadığı fakat belirli bir dalga boyundan oluşan anomali türlerine verilen türdür.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License