RSC-023


Keşif: ██/██/19██ tarihlerinde müzenin depo bölümünde bir çalışan tarafından fark edilmiş, █ hafta boyunca sergilenmiştir ve bu █ haftada değişik olaylar yaşanmaya başlamıştır. En sonunda RSC ajanları eşyaya el koymuştur.

Saklama Prosedürleri: RSC-023; Tesis-89'da 3x2 metrelik bir odada 120 santim uzunluğunda bir masa benzeri eşyanın üzerinde 5 santim kalınlığında ve 35 santim yüksekliğinde bir cam içerisinde muhafaza edilmektedir. Odası 2 günde bir kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

Açıklama: RSC-023, 14. Veya 15. yüzyıldan kalma bir İşkence Aletidir. 10 santim uzunluğunda olup tutma kısmının tahtadan kalan kısmının demir veya bakır karışımı olduğu düşünülmektedir. Anormal özelliği tam olarak saptanamamıştır. Bu yüzden deneyler ve personellerin düşünceleri dışında bir bilgi bilinmemektedir. Bu aletin hangi millete ait olduğu veya kimlerin kullandığı tarihi kaynaklarda yazılmamaktadır. Deneyler ile saptanmış bir Özelliği İse ona dokunan kişilerin korkularını ortaya çıkarması sonucu kişilerde kişisel ruh hastalıkları ve intihara meyilli olmasını sağlamıştır. deneylerde toplam ██ personel hayatını kaybetmiştir. Polis verilerine göre ise ██ kişi intihar etmiş, █'i ise akıl hastanesine kaldırılmıştır ve bir deneyde ise denek RSC-023'e dokunduktan sonra onunla konuşmaya başlamış ve bu konuşma toplam █ saat sürmüştür. Denek anlattıklarına göre "RSC-023'ün insanımsı versiyonunu gördüğünü neredeyse 1.78 boyu olup, yüzünün karanlıktan gözükmediğini ve RSC-023'ün tutma kısımlarındaki dekorun Adamın üzerinde ceket ve gömlek olarak giydiğinden ve ayriyetten siyah şapka taktığını söylemiştir. Amacının ne? Olduğunu sorduğunda ise antlaşma imzalatmaya çalıştığını ve kağıtta ise istediği insanlara işkence yaptırabileceğini ama şartlarının olduğunu söylemiştir."

Örnek: Nefret ettiği birisine istediği işkence şeklini yaptıracağını fakat bunun karşılığında bir sevdiğinin ölmesi şartını ortaya koymuştur.

[Ek Not-1]: Bölge başkanı Dr. █████: bu aletin daha değişik bir şey olacağını hiçbirimiz tahmin etmezdik hala araştırmamıza devam ediyoruz; Tanrı yardımcımız olsun.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License