RSC-099


Keşif: ██/██/1480 tarihinde İtalya'nın Lecce ilinde Otranto ilçesinde keşfedilmiştir. 1481 yılında bu resim Osmanlı askerleri tarafından bir depoda saklanmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in öldüğü gün bu olay gerçekleşmiştir. Aynı zamanda Otranto Seferi de bu günde sona ermiştir. RSC-099 yüzyıllar boyunca bu depoda kalmıştır. Napoli krallığı ve İtalya dönemlerinde deponun yeri değişmemiştir. Resmi çizen ressam hakkında bilgi bulunmamaktadır. 11/08/19██ tarihinde RSC kurumu tarafından el koyulmuştur.

Saklama Prosedürleri: RSC-099, Tesis-89'da bir resim şövalesi üstünde tutulmalıdır. RSC-099'un üstünde siyah bir perde bulunmalıdır. Bu perde resim çerçevesini tamamen kaplamalı ve RSC-099'un görülmesini engellemelidir. RSC-099'un 5 metre uzağında 4 stüdyo ışığı bulunur. Bu ışıklar resim tablosunun tam karşısındadır. Bu ışıkların konumu üst, alt, sağ ve soldur. Işıklar tam tabloyu görecek şekilde hafif eğimlidir. RSC-099'un 2,5 metre uzağında etrafı camla sarılmış bir cisim bulunmalıdır. Bu cisim dikdörtgen olmalı ve tablonun en, boy oranında olmalıdır. Cisim şeffaf değildir ve ışık geçirmez. RSC-099'un odasının bakımı haftada en az 2 defa olmalıdır. Işıkların enerji kaynağı ve bakımı her gün kontrol edilmelidir. RSC-099'un odasına sadece seviye 4 ve üstü personeller girebilir veya izniyle girilebilir.

Açıklama: RSC-099 bir resimdir. RSC-099 klasik alkelik boyadan yapılmıştır. Boyalar oldukça sıradan ve renk tonlamaları ustaca kullanılmıştır. Resimdeki kişinin ressam veya tanıdığı biri olduğu düşünülüyor.

RSC-099 etrafı karartabilmektedir. Işık şiddeti bu etkiyi değiştiremez. RSC-099 bir bölgeyi belirli bir karanlık seviyesine getirdiğinde o bölgeyi yer çekiminin tersi yönünde yok etmeye başlar. Yok olma işlemindeki her madde resimdeki gibi uzuyor. Sonrasında ise yok oluyor. Madde hakkındaki bütün bilgiler de yok oluyor. Bu bilgiler bazı yöntemler ile hatırlanabilmektedir. Bu yöntemlerden biri RSC filozoflarından olan Filozof Kernez1'e ait. Hipotezine göre yok olan maddeler geri getirilebilir. Kernez yöntemi kısaca şöyledir:"Madde hakkında ses, görüntü ve bilgi biliniyorsa o madde vardır." Buna göre madde yok olmadan önce sesi, görüntüsü ve hakkındaki bilgileri kaydedilir.

Kernez yönteminden önce RSC-099 hakkında deneyler yapılmıştır. Deneyler ve denekler hakkında hiçbir şey hatırlanmasa da yazılı belgeleri bulunmaktadır. Kernez yönteminden sonra deneyler bu yönteme göre hazırlanmıştır. Deneklerin resimdeki adamı gördükleri bildirilmiştir. Fakat kameralarda görülmedi. Bir deneyde RSC-099'un etki alanı ölçülmek amacıyla 100 metreküplük bir oda tasarlandı. Odaya sığabilecek kadar denek öldü. RSC-099 hakkındaki araştırmalar ve deneyler yavaş ilerlemektedir. Bunu engellemek için deneyler ve araştırmalar birçok yere not ediliyor ve birçok personele haber veriliyor. RSC-099 hakkında araştırma yapan doktor ve araştırmacılar gün geçtikçe değiştiriliyor. Bunun sebebi araştırmacılar ve doktorların RSC-099 hakkında kabuslar görmeleri ve psikolojilerinin bozulmasıdır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License